NİSAN ayı konusu
SEVGİ SAYGI
Eğitim Programımız

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan okul öncesi eğitim programı kullanılarak, çoklu zeka eğitim sistemi ve proje tabanlı eğitim sistemleri kullanılmaktadır. Eğitim programımız değerler eğitimi ve empati çalışmaları ile zenginleştirilmiştir.

Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmaları ve geliştirmeleri için uygun ortamlar sağlanarak onları hayata hazırlıyoruz. Kurum olarak sosyal projeleri çok önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve çalışmaları devam etmekte olan sosyal projelerimiz var.

İLKELERİMİZ

 • Çocuklarımızın bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek eğitim ortamı hazırlamak,
 • Eğitimi, sevgi ve şefkat anlayışı içinde yürütmek. Çocuklarımıza eşit davranmak, onların çok yönlü gelişimini gözetip, onların bireysel güçlerini ve yetilerini ortaya çıkarıcı geliştirici çalışmalar yapmak,
 • Çocuklarımızın öz güvenlerini kazanmaları için ceza, baskı uygulamamak ve kısıtlamalara yer vermemek,
 • Eğitim ortamlarını, çocukların “yaparak, yaşayarak öğrenme”sini gerçekleştirecek biçimde düzenlemek,
 • Eğitim etkinliklerini, çocukların, sevgi, saygı, iş birliği, katılımcılık, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirici nitelikte sağlamak,
 • Anaokulumuzda eğitim ve öğretimin içerik (programlar, yöntemler vb.) ve organizasyon bakımından sistem bütünlüğünü gözetip, bunların sürekliliğini sağlamak
 • Eğitimi, çağdaş bilgi ve öğretim teknolojisi ile donatıp güçlendirmek,
 • Öğrenmeyi, çocuğun kendi yaşantısını da kullanarak, belli aralıklarla ve sistemli biçimde pekiştirmek,
 • Eğitim etkinliklerinin değerlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı tespit etmek. Planlama yapılırken bu sonuçlar dikkate almak,
 • Çocuklarımızın kendilerini ifade ederken; Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarına öncelikle önem vermek,
 • Oyunu, çocuklarımız için en uygun öğrenme yöntemi olarak uygulamak,
 • Eğitim programlarımız hazırlanırken ailelerin ve içinde bulunduğumuz çevrenin özellikleri dikkate almak, ailenin eğitimimize etkin katılımı sağlamak,
 • Okul ile günlük yaşam arasındaki duvarları kaldırmak, öğrencilerimize yararlı alışkanlık ve davranışlar kazandırmak,
 • Çocuklarımızın; beslenme, uyku, öz bakım becerileri, doğru ve sağlıklı temel alışkanlıklar kazanmalarının yanında doğa sevgisiyle çevreye duyarlı olmalarını sağlamak,
 • Çocuğun toplumsal etkinliklere katılımını sağlayarak, yaşamı bütün boyutlarıyla tanımasına ve bunu başkalarıyla paylaşılan bir biçime dönüştürmesine ortam hazırlamaktır.

ETKİNLİKLERİMİZ

Ana dil Etkinliği: Çocuklarımızın dil gelişimini desteklemek, doğru kullanma becerilerini geliştirmek, Türkçeyi güzel ve etkili kullanabilmek hikaye anlatabilme, tekerleme, şiir, bilmece, sohbet gibi eğlenceli eğitici çalışmalardır.

Serbest Oyun: Oyun zamanı çocuklarımızın tüm gelişim alanlarının desteklendiği değerli bir zaman dilimidir.

İngilizce Etkinliği: Okul öncesi dönemde çocukta yabancı dile ilgi ve sevgi oluşturmaktır. 3-4-5-6 yaş grupları için ünite ve etkinliklerde İngilizce öğretmenleri eşliğinde yaşlarına ve gelişim özelliklerine uygun bir eğitim programıyla çocuklarımıza 300-400 kelimelik bir konuşma dili kazandırmak amaçlanır.

Resim ve Sanat Etkinliği: Küçük motor kas gelişimini, hayal güçlerini, ürün oluşturabilme yeteneklerini destekleyici, el becerilerini geliştirici yırtma – yapıştırma, boyama çalışmaları, baskı teknikleri, makas kullanma ve proje aktiviteleridir.

Fen ve Doğa Etkinliği: Fen ve doğa etkinliklerinde Çocuklarımızın insan vücudu, hayvanlar, bitkiler hava ve su, ışık, ses ve dünyamız gibi konuları çok yönlü düşünüp kavramaları amaçlanır. Deney ve gözlemlere dayalıdır. Bu etkinlikler çocuklarımızın problem çözme becerilerini destekleyen, neden – sonuç ilişkilerini kurabilecekleri ortamlar oluşturarak bilim ve teknolojinin eğlenceli yanlarını ön plana çıkaran çalışmalardır.

Kukla Drama, Pandomim Etkinliği: Kukla sahnemiz, yüzün üzerinde kukla çeşidimiz ve kostümler ile zenginleştirilmiş eğitici drama çalışmalarımızla çocukların duygu, düşünce ve hayal gücünü oynayarak ifade etmeleri, duygusal zeka gelişimlerinin amaçlandığı; özgüvenlerini pekiştirici, jest, ses, mimik ile kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırıcı çalışmalardır.

Okuma ve yazmaya hazırlık etkinliği: Çocukların kavram gelişimlerini obje ve olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisi kurmalarını desteklemek, çocuklarımıza okuma yazmaya geçmeden önce nesneleri tanıma, eşleştirme, isimlendirme, ayırt etme, çizme, anlama, kullanma, ilişki kurma,sıralama, boyama, bölme, toplam, çıkarma, ifade etme vb… özellikleri kazanmalarını sağlamak amaçlanır.

Matematik Etkinliği: Çocuklarımızın sayıları tanımaları, yaş gruplarına göre sayıları yazmalarını, saymalarını sağlayan ve matematik zekâsını geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardır.

Müzik ve Ritim Etkinliği: Çocuklarımızın var olan ritim duygularını ortaya çıkarmak ve desteklemek, müzikal seslerdeki seçiciliği sağlamak ve ezgisel belleğini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalardır.

Tiyatro Gösteri Etkinliği: Çocuklarımıza belli aralıklarla profesyonel tiyatro oyuncuları ve kurumuz çalışanları tarafından hazırlanan eğitici, eğlendirici oyunlardan oluşmaktadır.

Akıl ve zekâ oyunları: Hızlı düşünme, planlı hareket etme, dikkat yoğunlaştırma, el ve göz koordinasyonu, hız planlı hareket etmenin önemini, sabırlı olma, grup uyumu, tasarruf, kurallara uyma becerileni destekleyen çok çeşitli Akıl ve Zekâ oyunu öğretilmektedir.

Ebru ve seramik çalışmaları: Ebru sanatı ve seramik çalışmaları ile hayal gücü, kendini ifade edebilme ve el becerilerinin desteklendiği sanatsal çalışmalardır.

Eğitici palyaço ve eğitici tombala etkinlikleri: İşlenecek bütün konulara uygun konu içerikli keyifli eğitsel oyunlarla çocuklarımızın kolay ve keyifli öğrenimi desteklenmektedir.

Proje ve kulüp çalışmalarımız: Çocuklarımız ve ailelerimizin seçtikleri projelere destekleri ve katıldıkları periyodik çalışmalarla gerçekleştirilir.  Toplumsal birliktelik sevgi, empati, başkalarının duygularını anlayabilme ve onların yanında yer alabilme değerlerinin kazanımı amaçlanmaktadır.

Okul Dışı Yapılan Etkinlikler: İl kütüphanesi, Piknik, Şehir içi ve Şehir dışı Çevre Gezileri, Tiyatro ve Sinema etkinlikleri Çocuklarımızın sosyalleşmelerine, çevreyi tanımalarına ve toplum kurallarını öğrenmelerine yönelik yapılan etkinliklerdir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ HIZLI ERİŞİM Sitemizde yer alan içerik ve görseller Kutup Yıldızı Kreş ve Çocuk Kulübü tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz kullanılamaz.
Kutup Yıldızı | Copyright © 2014
Web Tasarım: kergisi
Adres: Tepebaşı Mah. Mehmet Akif Cad.
No:79/A KIRIKKALE
Telefon: 0318 218 49 03
E-Posta: info@kutupyildizikres.com
HAKKIMIZDA
OKULUMUZA KAYIT
FOTO GALERİ
ETKİNLİKLERİMİZ
DEĞERLER EĞİTİMİ
YEMEK LİSTESİ
ETÜT ÇALIŞMALARI
BASINDA BİZ